Hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa

 
Hiilidioksidi ( CO2) on hajuton ja väritön kaasu, jonka pitoisuus ilmassa suurina määrinä on terveydelle haitallista. Hiilidioksidin mittausyksikkönä käytetään yksikköä ppm, joka on tilavuuden miljoonasosa. Ulkoilmassa määrä on n. 380 ppm.

Rakennusten sisäilmassa hiilidioksidin pitoisuus saattaa helposti nousta moninkertaiseksi ilmakehän keskimääräiseen pitoisuuteen verrattuna, jos rakennuksessa oleskelee ihmisiä tai kotieläimiä, jotka tuottavat hiilidioksidia.

Asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2003:1) mukaan sisäilma ei enää täytä terveydensuojelulain vaatimuksia, jos hiilidioksidipitoisuus on yli 1 500 ppm. Jo tätä pienemmät pitoisuudet voivat aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja työskentelytehon huononemista ja tunkkaisuuden tunnetta.

Sisäilmastoluokituksen mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden enimmäisarvot ovat:

Sisäilmastoluokka S1: 700 ppm 

Sisäilmastoluokka S2: 900 ppm

Sisäilmastoluokka S3: 1200 ppm